Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo BordeauxIreo ny logo sy hira faneva voafidy hankalazana ity Jobily faha 60 taonan'ny FPMA ity.


FANDRAISANA NY "VAOVAO" : alahady 10 novambra 2019

Ireto ny mpiangona vaovao noraisina teto amin'ny tafo :ANTOKO MPIHIRA : 10 novambra 2019


Tanteraka ny sabotsy 9 novambra 2019 ny fifidianana ny tompon'andraikitra vaovao ao amin’ny sampana. Voafidy tamin'izany :

- Filoha : Fanambinana

- Mpampianatra hira : Lucienne

- Ny tompon'andraikitra 4 izay eo am-pandinihana ny fitsinjarana ny asa : Mika, Vahisoa, Kanto ary Pitou.

Koa arahabaina ireo mpanompon’Andriamanitra ireo izay voaantso hiandraikitra ny sampana mandritra ny 2 taona ho avy.


VAOVAO FPMA : lettres mensuelles et lettres pastorales


FIFIDIANANA DIAKONA : alahady 27 oktobra 2019


Vita tamin’ny alahady 27 oktobra 2019 ny fifidianana ireo diakona hiasa mandritra ny 2 taona manaraka izao.

Indreto ny anaran'ireo voafidy tamin'izany :

-Andriambelo Haritiana

-Andrianirina Dina

-Barragan Hery

-Barragan Lalao

-Delmotte Nadia

-Rabetokotany Tiana

-Rajaoarivelo Eliane

-Rajaonina Nadiah

-Rajaonina Traïan

-Rakotoarisoa Agnès Nalisoa

-Rakotondrazaka Bryand

-Ramamonjisoa Ony

-Ramandiamanana Lantosoa

-Ranaivosoa Antsa

-Randrianarimanana Tantely

-Rasolofo Andriamiasy Sitraka

-Ravalison Andrianiaina Haja

-Razafindrakoto Enintsoa

-Razafindrakoto Mamy


Ny filohan’ny tafo vaovao dia Atoa Razafindrakoto Enintsoa.


FAMPIANARANA SAP/KNPL : alarobia 13 novambra 2019


Ø  Fampianarana SAP/KNPL ny alarobia 13 novambra 2019 amin'ny 8 ora - 9 ora alina.

Ø  Ny Departemanta Fiainam-piangonana (DVE) no mampianatra, toy ny isak’alarobia faharoa eo amin’ny volana.


Ø Lohahevitra :
III. Ny fanambadiana sy fanekena vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. 

III. Le mariage et la nouvelle alliance en Jésus-Christ

Ø  Mpampianatra : Past Elysée ANDRIAMIANDRA, Mpiandraikitra DVE, Mpiandraikitra Vaomiera Fanompoana FPMA (Commission des Ministères),  Mpitandrina FPMA TOULOUSE

Fomba fidirana :

téléphone : 0170489028 - code : 76229328#

(andinindininy : tsindrio eto)


TILY : sabotsy 16 novambra 2019


Fivoriamben'ny Sampana (AG) :

- daty : sabotsy 16 novambra 2019 

- ora :  2 ora sy sasany tolakandro (14h30)

- toerana : Ecole St Ferdinand, allée Raymond-Jean Dupouy, 33200 Bordeaux-Cauderan


Izany fotoana izany dia ahafahantsika manao:


- ny tatitra ara-moraly 2017 - 2019

- ny tatitra ara-bola     2017 - 2019

- ny fifidianana ny birao hiasa mandritra ny 2 taona manaraka indray


(andinindininy : tsindrio eto)


SEKOLY ALAHADY : sabotsy 16 novambra 2019


Famerenana ny fetin'ny Noely :

- daty : sabotsy 16 novambra 2019 

- ora :  3 ora sy sasany tolakandro (15h30)

- toerana : Ecole St Ferdinand, allée Raymond-Jean Dupouy, 33200 Bordeaux-Cauderan

(andinindininy : tsindrio eto)


FAMPIANARANA TENY MALAGASY : sabotsy 23 novambra 2019


Ny fampianarana ny teny malagasy manaraka dia atao ny sabotsy 23 novambra 2019 manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ka hatramin’ny 3 ora sy sasany, izay atao eto amin’ny Temple du Hâ toy ny mahazatra.

Misokatra ho antsika rehetra ny fianarana ny teny Malagasy, koa raha liana ianao dia aza misalasala manatona ny mpampianatra.

Misaotra antsika amin’ny fiaraha-mientana


FANDALINANA LOHAHEVITRA : zoma 29 novambra 2019


 Rehefa avy nianatra mikasika ny fanasitranana isika dia handinika ny hoe Réinsertion sociale” na “Fanadiovana”, araka ny Matio 10.8.b « Diovy ny marary hoditra ».

Izany dia hatao ny zoma 29 novambra 2019, manomboka amin’ny 8 ora alina ato amin’ny Temple du Hâ, salle 1 ary ho tarihin’i Past Jean Teddy.

Tongava maro fa manak'ambara amintsika ny Tompo.


VEHIVAVY SY LEHILAHY KRISTIANA : sabotsy 30 novambra 2019


FORMATION DES COUPLES ny sabotsy 30 novambra manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ka hatramin’ny 8 ora alina eto amin’ny Temple du Hâ .

Ny fiofanana dia entin’i Pst Jeannot RANDRIANANDRASANA, mpitandrina ny Tafo Aix Marseille sy Pst Jean Teddy RAMAHERIJAONA, mpitandrina eto amintsika.

Hisy fiaraha-misakafo aorian’ny fiofanana.

Mba hanamora ny fandaminana dia tsara raha misoratra anarana mialoha amin’ny biraon’ny sampana isika izay mikaSa hanatrika izany.SEKOLY ALAHADY : alahady 9 desambra 2019


Fivoriamben'ny Sampana (AG) :

- daty : alahady 9 desambra 2019 

- ora :  aorian'ny fanompoam-pivavahana

- toerana : Temple du Hâ.


Ny tanisa dinika amin'izany dia :
- tatitra ara-bola sy ara-moraly fohy
- fifidianana ireo ho solotenan'ny ray aman-dreny 2020-2022
- fifidianana ny mpikambana ao amin'ny birao vaovao 2020-2022.

KATEKOMENA


Mitohy ny fisoratana anarana ary efa nanomboka ny fampianarana katekomena  miaraka amin'ny Mpitandrina isaky ny alahady amin'ny 2 ora sy fahefany.

Koa antsoina  sy entanina isika maniry ny hanamafy  ny batisa   mba hanatona ny mpikambana ao amin'ny Birao na ny diakona na ny mpiaradia  ao amin'ny atrik'asa katekomena.


JOBILY 60è FPMA BORDEAUX
Ireo ny logo sy hira faneva voafidy hankalazana ity Jobily 60è FPMA Bordeaux ity.

alt

alt


hafatra pastoraly


Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza hadinoina

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 98

Malakia 3 : 19-20

2 Tesaloniana 3 : 7-12

Lioka 21 : 5-19

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Alarobia 13 novambra 2019 :

Fampianarana an-tarobia SAP/KNPL

Alahady 17 novambra 2019 :

10 ora 30 : Bordeaux Cauderan

Culte commun FPF Bordeaux

3 ora 30 : Temple du Hâ

Fanompoam-pivavahana

Asa sy fampaherezana

Alahady 24 novambra 2019 :

Fanakatonana Jobily 40 taona AM

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

FP + FMp (izay alahady handiniana ny projet d’Eglise, ny budget sy ny diary 2019, ary hananganana ny V3M).