Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux
Komitin'ny Jobily 60è FPMA Bordeaux

“FPMA, manaiky amin’ny fahalemem-panahy ny teny nambolena mahavonjy”

Jakoba 1: 21

Manao antso avo ny Komitin'ny Jobily 60 taona FPMA Bordeaux ho antsika fiangonana izay nandray ny fanomezam-pahasoavana samihafa na koa izay mbola eo am-pitadiavana ny toerany, mba hanatevin-daharana ny komity mpandrindra ny fankalazana ny faha 60 taonan' ny fiangonantsika.

Fifaninanana LOGO sy HIRA FANEVA :

Antsoina koa isika handray anjara amin’ny famoronana LOGO sy HIRA FANEVA ho fanamarihana izany Jobily izany

Andinindininy (tsindrio eto)
ANTOKO MPIHIRA

VFTM sy Antoko Mpihira

SEKOLY ALAHADY

SEKOLY ALAHADY

"Ka mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy
 mandrakizay. Amena
" 2 Petera 3


Ny zaikabe nasionalin'ny Sekoly Alahady FPMA (RNSA) dia atao ny 26 ka hatramin'ny 28 aprily 2019 any Masseube.

Ny saran-dasy dia 80€ ho an'ny olon-dehibe ary 70€ ho an'ny ankizy mpianatra sekoly alahady.

Efa nikatona ny fisoratana anarana.

Afaka manatrika izany hetsika izany isika rehetra.

Andinindininy (tsindrio eto)

alt

alt


hafatra pastoraly


Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 1

Jeremia 17.5-8

1 Korintiana 15.12-20

Lioka 6.17-26

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Sabotsy 16 febroary 2019 :

VFTM sy AM : atrik'asa "mozika"

Alahady 17 febroary 2019 :

Fanompoam-pivavahana

Asa sy fampaherezana

Sabotsy 23 febroary 2019 :

SA : Loto 4 ora - Hâ 32

Alahady 24 febroary 2019 :

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

Assemblée générale : quitus ho an'ny mpitam-bola, diary sy teti-bola 2019

FP + FMp (izay alahady handiniana ny projet d’Eglise, ny budget sy ny diary 2019, ary hananganana ny V3M).