Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux


FMS : Fanomanana ny Fetin'ny Noely


Mitohy hatrany ny famerenantsika ny noely fiaraha-miasan’ny sampana izay mitondra ny

lohahevitra  « NY FIFALIAN’NY NOELY ».


Antsoina ny ankizy sy ny tanora rehetra, miaraka amin’ny mpikambana tsirairay isan-

tsampana hanatrika ny famerenana miaraka  ny :

 

Sabotsy 27/11 : 15h30 -17h30  ao amin’ny salle 2

Sabotsy 04/12 : 15h30-17h30  ao amin’ny  Salle 2

Sabotsy 11/12 : 14h00-17h00 ao amin’ny salle 2

Sabotsy 18/12 (répétition générale) : 14h00-17h00 ao amin’ny salle 2


Ny Tompo anie hialoha lalana antsika sahady.


SYNODA LEHIBE Faha 38 :


Fanavaozana ny tompon'andraikitra : 

- Revérend Dr Seth RASOLONDRAIBE, filohan’ny FPMA

- Pasteur Falimanana RAHARINDRANTO, filoha mpanampy Mpitandrina

- Atoa Roland RATIARISON, filoha mpanampy laika

- Atoa Rado RAMAROTAFIKA, tonia

- Atoa Heriharijaona RANAIVOSON, mpitambola

- Atoa Jean Christian ANDRIANJATOVO, mpitantambola

- Pasteur Jean-Teddy RAMAHERIJAONA, Mpitandrina mpanolotsaina


Nanendry ihany koa ireo mpanamarimbola roa :

- Rtoa Voahirana RAKOTOVAO

- Rtoa Ny Aina RANDRIAMAMONJY
FANOMPOAM-PIVAVAHANA :


Fanompoam-pivavahana tanterahina ao amin'ny Temple du Hâ manomboka amin'ny 15 ora 30.


Manainga anao hisoratra anarana dieny izao :


Ny fotoana dia azo arahina amin'ny :

- Dika-teny frantsay : FM 107.8

- YouTube : FPMA BordeauxFOTOAM-BAVAKA : isaky ny talata
Fanombohana :07 56 75 39 31 - 873 182 #


Tari-dresaka :
Galatiana 5.1-6 
Fifaliana ho antsika ny handray sy  hiaraka amin'ny Mpitandrina avy ao amin'ny Tafo La Réunion, Radoniaina Tovonjarahariliva.


Departemantan'ny Fampianarana : isaky ny alarobia amin'ny 8 ora alina


Fampianarana ny alarobia 27 oktobra 2021 :

Mpampianatra :Past RAKOTO Clément
Lohahevitra :

« Dieu YHWH parle »

“ JHVH Andriamanitra miteny 


Ho an'ny teny malagasy :

- tél : 01 86 99 58 31

- code : 984 7097 7585# 


Ho an'ny teny frantsay :

- tél : 01 70 37 22 46

- code : 966 6579 5949# 


- support : tsindrio eto 


RAKITRA SY ADIDY :


Azo atao tsara ny manao rakitra sy mandoa ny adidy araka ireto fomba ireto :

1- Chèque :

2- Virement :

à l'ordre de "FPMA Bordeaux" ary alefa amin'izao adiresy izao :

Atoa RAVALISON Haja

54 rue Gaston de Foix

33260 LA TESTE DE BUCH

Titulaire compte : FPMA Bordeaux

IBAN : FR15 2004 1010 0105 8250 8E02 234

BIC : PSSTFRPPBOR

Message : RAKITRA na ADIDY XXXXXXX (apetraho eo ny anaranao)

alt

alt


hafatra pastoraly

Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora sy sasany hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Youtube FPMA Bx


Perikopa :

Jeremia 33.14-16

1 Tesaloniana 3.12-42

Lioka 21.25-36


Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 23 novambra 2021 :

20 ora : Fandinihana Loha Hevitra

Alarobia 24 novambra 2021 :

20 ora Dept Fampianarana 

Zoma 26 novambra 2021 

20 ora 30 Diakona sy Loholona - Fiofanana Temple du Hâ

Sabotsy 27 novambra 2021 

14 ora : FATSAN - Fiofanan'ny Tompon'Andraikitra

15 ora 30 FMSFamerenana Fetin'ny Noely

Alahady 28 novambra 2021

STK : Fanakatonana Jobily 20è

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana

Ankatoka

Fovorian'ny Mpandray.
Alahady 26 septambra 2021 :

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana