Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux

PROJET D'EGLISE
"Ary toy izany ihany koa hianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra." (1 Korintiana 14.12)

Nisy fanadihadiana nozaraina tamintsika.

Ny tanjony dia ny ahafantarana ny fiainam-panahin'ny tafo sy ny mpiangona eto Bordeaux ankehitriny.


Azontsika averina amin'ny diakona na tompon'andraikitry ny projet d'église ny taratasy nofenoina.

Azontsika atao koa ny mamaly ny fanadihadiana en ligne amin'ny alalan'ity rohy manaraka ity :

- fanadihadiana G4 : "Culte édifiant"

- fanadihadiana G5-G7 : "la spiritualité enthousiaste et les structures de formations"

- fanadihadiana G7 : "Sructures efficaces"

Farany : Marihina fa anonyme ny famaliana ny Questionnaire.

Misaotra sahady ny fandraisantsika rehetra anjara amin'izany mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto Bordeaux.


alt

alt


hafatra pastoraly

Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Isaia 12

Zefania 3 : 14-18

Filipiana 4 : 4-7

Lioka 3 : 10-18

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Zoma 14 Dec 2018 :

Cellule de prière

Sabotsy 15 Dec 2018 :

FMS : famerenana ny fetin'ny Noely (temple du Hâ)

Alahady 16 Dec 2018 :

Fanompoam-pivavahana

Asa sy Fampaherezana

Zoma 21 Dec 2018 :

Fivorian'ny Komitin'ny Tafo

Sabotsy 22 Dec 2018 :

FMS : répétition générale

Alahady 23 Dec 2018 :

Fanompoam-pivavahana

Noely FMS

Sakafo agapé