Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux


KOMITIN'NY TAFO : Fandraisana ny mpiara-mivavaka vaovao 26 novambra 2023


"Ary ny olom-bonjena dia nanampin'ny Tompo isan'andro ho isan'ireo." Asa 2: 47b


Indreto misy santionan-tsary ho fahatsiarovana ny fotoana.


FATSAN : Fiofanan'ny Tompon'Andraikitra - sabotsy 2 desambra 2023


Lohahevitra : "LES RESPONSABLES A L’ÉPREUVE DES DIVISIONS ET DU DÉSORDRE "

                     "NY TOMPON'ANDRAIKITRA MANOLOANA NY FIZARAZARANA SY NY KORONTANA"

« Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » 1Corinthiens 14.33a

« Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana, fa tompon'ny fiadanana. » I Korintiana 14 : 33a 


Ampahatsiahivina  mandrakariva isika fa ny olona rehetra manana andraikitra ao amin’ny tafo (loholona, diakona, mpiandraikitra sampana, vaomiera, sampan-draharaha, mpandinim-bola, ireo manana asa ao amin’ny fiangonana…) sy eto amin’ny Faritany no antsoina voalohany ho amin’izany. Koa misaotra mampita  sy manentana ireo vahoakan’Andriamanitra voakasik’izany.

Ny Tompo anie hialoha lalana antsika sahady.

Manonona ny fiadanan’i Tompo ho amintsika sy ny ankohonantsika tsirairay avy.KOMITIN'NY TAFO : Ezaka FANOMEZANA - alahady 3 desambra 2023


"Tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy anananareo eo am-piandrasana ny hisehoan’i Jesoa Kristy Tompontsika1 Kor 1 :7 (DIEM)


Araka ny diarintsika dia ny alahady 3 desambra 2023 no hanatanterahantsika ny Ezaka FANOMEZANA entina hampadroasana ny asan’ny fiangonana. 


Ny tanjona amin’izany moa dia ny mba ahazoantsika mameno ny toe-bolan’ny Tafo amin’izao taona 2023 izao.


Nisy valopy efa nozaraina tamintsika hanatanterahana an'izany.


LEHILAHY KRISTIANA : Hetsika "Plats préparés" 


Faly manasa antsika handray anjara amin’ny hetsika « Plats préparés » izay karakaraina ho entina mampandroso ny asan’Andriamanitra:


- Voanjobory sy hena-kisoa

- Ravintoto sy hena-kisoa

- Vary amin’ny anana sy saosisy


Samy 7 € ny vidin'ny barquette iray.


Hisy lasary manga 3€ ny barquette ( raha mividy lasary 3 ianao dia omena maimaimpoana ny faha efatra).


Ny komandy dia ho raisina hatramin’ny alakamisy 30 novambra izao.


Ny fizaràna sy fandraisana ny sakafo dia hatao eto am-piangonana ny sabotsy 2 desambra manomboka amin’ny 14H30 ka hatramin’ny 16H00.VAOMIERAN'NY FIFIDIANANAfiaraha-mivavaka isaky ny alatsinainy


« Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny Fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra » Efesiana 6 : 18

Araka ny diarin’ny fiangonantsika dia ny alahady 22 oktobra lasa teo no nanatanterahantsika ny fifidianana ny diakona hiasa mandritran’ny roa taona manaraka.

Ny isan-tsampana ihany koa dia samy hanavao ny biraony.

Noho izany, ny vaomieran’ny fifidianana dia manasa antsika rehetra hiaraka hiombona ho fitondrana am-bavaka ireo fotoana ireo. 

Daty : isaky ny alatsinainy hatramin’ny faha 4 desambra 2023

Ora : 8 ora alina 

Laharana antsoina : 0159423047 

Code : 873182#

Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra


FOTOAM-BAVAKA ISAN-TOKATRANO : isaky ny talata

Lecture : Luc 1,5 - 21

L'Amour, la Paix et la Joie de notre Seigneur Jésus le Christ vous accompagnent !

Nous entrons joyeusement et certainement dans les fêtes de fin d'année. Qui dit "fin d'année" dit également "nouvelles résolutions". Sauf que... nous ne sommes qu'en fin novembre en fait. Il serait donc beaucoup trop tôt pour parler d'un sujet qu'on aborde généralement le 31 décembre au soir !

Et pourtant, c'est une occasion toute indiquée car ce week-end, nous entrerons dans la période de l'Avent.

Commençons donc à terminer cette année par le début de l'Avent, avec le commencement de l'évangile de Luc.

À très vite !
- Tél : 0159423047 

      - Code : 873182 #


Departemantan'ny Fampianarana : isaky ny alarobia amin'ny 8 ora alina  


Fampianarana isaky ny alarobia hariva : 

Mpampianatra :Pst RAKOTONDRAMANANA Charles
Lohahevitra :

"Miovà amin'ny fanavaozana saina" Romana 12.2a

"Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence" 

Romains 12.2a

Ho an'ny teny malagasy :

- tél : 0170372246

- code : 945 2227 5371 # 

Ho an'ny teny frantsay :

- tél : 0170372246

- code : 966 6579 5949# 


support 


Diary volana novambraFizarana Teny sy Vavaka
RAKITRA SY ADIDY :


Azo atao tsara ny manao rakitra sy mandoa ny adidy araka ireto fomba ireto :

1- Chèque :

2- Virement :

à l'ordre de "FPMA Bordeaux" ary alefa amin'izao adiresy izao :

Atoa RAVALISON Haja

54 rue Gaston de Foix

33260 LA TESTE DE BUCH

Titulaire compte : FPMA Bordeaux

IBAN : FR15 2004 1010 0105 8250 8E02 234

BIC : PSSTFRPPBOR

Message : RAKITRA na ADIDY XXXXXXX (apetraho eo ny anaranao)

alt

alt


hafatra pastoraly

Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora sy sasany hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux


Perikopa :

Isaia 63.16-64.7

1 Korintiana 1.3-9

Marika 13.33-37Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Alatsinainy 27 novambra 2023 :

20:00 : Fiaraha-mivavaka Fanavaozana Tompon'andraikitra (ConfCall)

Talata 28 novambra 2023 :
20:00 : FLH (ConfCall)

Alarobia 29 novambra 2023 :

20:00 : Dpt Fampianarana (ConfCall)

Zoma 1 desambra 2023 :

20:00 : Diakona/Loholona - Fiofanana (s. Calvin)

Sabotsy 2 desambra 2023 :

09:00 : Tompon'andraikitra - Fiofanana FATSAN (Zoom)

14:00 : FMS - Famerenana (s. Calvin)

16:30 : Fanompoam-pivavahana (Itkl RAZAFINDRAKOTO Samüel Rolland)

Alahady 3 desambra 2023 

SLK - Famaranana Jobily 10è

Ezaka FANOMEZANA

15:30 : Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo