Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux
FIFIDIANANA MPITANDRINA
Jean Teddy RAMAHERIJAONA
KATEKOMENA

Misokatra ny fisoratana anarana hanaraka ny fampianarana katekomena  miaraka amin'ny Mpitandrina.

Koa antsoina  sy entanina isika maniry ny hanamafy  ny batisa   mba hanantona ny mpikambana ao amin'ny Birao na ny diakona na ny mpiaradia  ao amin'ny atrik'asa katekomena.

(andinindininy : tsindrio eto)


FANDALINANA LOHAHEVITRA

"Les chrétiens face aux fomban-drazana"

Maro ireo fomban-drazana, ary maro amintsika no manontany tena mikasika ny famadihana, na ny fivavahana amin'ny razana, ireo fady isan-karazany….

Ahoana no tokony ataontsika kristiana manoloana izany ?

Tongava maro ary ry havana fa manan-kambara amintsika ny Tompo.

Manome fotoana anao, hanatrika ny FLH  farany amin'ity taom-pianarana ity, izay hatao ny zoma  26 jolay 2019 manomboka amin'ny 8 ora alina ato amin'ny Temple du Hâ,  iarahantsika amin’I Pasitera Fafà.


ANTOKO MPIHIRA


JOBILY 60è FPMA BORDEAUX
Ireo ny logo sy hira faneva voafidy hankalazana ity Jobily 60è FPMA Bordeaux ity.

alt

alt


hafatra pastoraly


Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 138

Genesisy 18.20-32

Kolosiana 2.11-14

Lioka 11.1-13

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Zoma 26 jolay 2019 :

Fandalinana Lohahevitra

Sabotsy 27 jolay 2019 :

AM : concert Tana Gospel Choir

Alahady 28 jolay 2019 :

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

Fivorian'ny Mpandray

Aogositra : Fialan-tsasatra

Alahady 1 septambra 2019 : Fidirana

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

FP + FMp (izay alahady handiniana ny projet d’Eglise, ny budget sy ny diary 2019, ary hananganana ny V3M).