Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux

“… Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo...”

(Apokalypsy 14:13)


Ry Havana,


Izany no tenin’Andriamanitra ampandrenesana antsika FPMA Bordeaux, amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty, ny fodiamandrin’ny mpanompony :


Pasteur Randranto RAKOTOARIMANANA

ny zoma faha 16 martsa 2018.


Misaotra anareo rehetra amin’ny fampaherezana maro efa nataonareo.


Mino isika fa ao amin'nyTompo i Pasteur ary miombom-bavaka koa isika mahatsiaro an’i Ramatoa Landy vadiny sy Andréas zanany, Ramatoa Felicité reniny sy ny fianakaviana manontolo ary isika tompon'andraikitra sy vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny tafo FPMA Bordeaux.


“Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran’Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin’I Jesosy hiaraka aminy

(I Tes.4:14).

Ny fiadanan'ny Tompo anie hitahiry antsika hatrany.


Ny Komitin'ny Tafoalt

alt


hafatra pastoraly

Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 22

Isaïa 50:4-7

Filipiana 2:6-11

Marka 11:1-11

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Alakamisy 22 Marsa 2018 :

9h00 -10h00 : Fampaherezana ny fianakaviana ao amin'ny Pompes Funèbres Floirac

Fanakatonana ny vata 

14h00 : Fotoam-pivavahana fanaovam-beloma an'i Pasitera ao amin'ny Temple du Hâ