Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 54

Jeremia 11 : 18-20

Jakoba 3.16-4.3

Marka : 30-37

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Alahady 23 Septambra 2018 :

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

Fivorian'ny Mpandray

Fanaterana valopy Landy sy Andreas Rakotoarimanana

Arahan'ny Asa sy Fampaherezana

Zoma 28 Septambra 2018:

Fandinihana Lohahevitra

Alahady 30 Septambra 2018 :

Fanompoam-pivavahana