Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux
JOBILY 60è FPMA BORDEAUX

Ireo ny logo sy hira faneva voafidy hankalazana ity Jobily 60è FPMA Bordeaux ity.

Mitohy ny fampianaran-kira isaky ny alahady amin'ny 3 ora sy 15 mn. Tongava maro.
SEKOLY ALAHADY


ANTOKO MPIHIRA

alt

alt


hafatra pastoraly


Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 118.21-29

Asan'ny Apostoly 5.12-16

Apokalipsy 1.9-19

Jaona 20.19-31

Ny fotoana manaraka ...

Alahady 21 aprily 2019 : Paska

15h10 : Fampianarana ny Hira Faneva

15h30 : Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

Zoma 26 aprily 2019 :

RNSA : 26-27-28 aprily Masseube

Fandalinana Lohahevitra

Alahady 28 aprily 2019 :

15h10 : Fampianarana ny Hira Faneva

15h30 : Fanompoam-pivavahana

Fivorian'ny mpandray

Alatsinainy 1 may 2019 :

SLK : Hetsika Vélo Bible

Sabotsy 4 may 2019 :

AM : Concert Jubilé 40ème

Alahady 5 may 2019 :

15h10 : Fampianarana ny Hira Faneva

15h30 : Fanompoam-pivavahana

FP + FMp (izay alahady handiniana ny projet d’Eglise, ny budget sy ny diary 2019, ary hananganana ny V3M).