Fandraisana
Tonga soa eto amin'ny Tafo Bordeaux"Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony"

Filipiana 2,13


Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabana anao sy hanasana anao amin'ny fotoana voalaza manaraka toy izao :


Ny alahady 30 jona 2019 isika FPMA Bordeaux no hifidy ny Mpitandrina handrindra sy hiara hiasa amin'ny tafo, koa manasa anao hanatrika ny fotoana samihafa hiaonantsika amin'ny Mpitandrina kandidà :


- alahady 28 aprily sy 2 jona : Pst Jean Teddy RAMAHERIJAONA

- alahady 12 mey sy 26 mey : Pst Marc RAKOTOARIMANGA


Aoka isika hitondra am-bavaka ny Mpitandrina sy ny Tafo amin'izao fikasana izao ary mino isika, ry havana, fa mialoha làlana antsika ny Tompo amin'ny fanatanterahana izany araka ny Teniny.


Eo am-panavaozana ny lisi-pifidianana isika izao. Izany dia ho apetaka eo am-baravaran’ny fiangonana isaky ny alahady.

Raha sendra ka tsy misoratra eo ny anaranao na ny an’ny namanao, dia aza misalasala manantona ny mpitam-bola na ny mpitantam-bola hanamarina izany.

JOBILY 60è FPMA BORDEAUX
Ireo ny logo sy hira faneva voafidy hankalazana ity Jobily 60è FPMA Bordeaux ity.

alt

alt


hafatra pastoraly


Fiofanana SAP

(FPMA Foibe)

isaky ny Alarobia

20h00-21h00


 
 

Aza adino...

NY FOTOAM-PIVAVAHANA

isaky ny alahady amin'ny

3 ora sy sasany hariva

ao amin'ny Temple du Hâ Bordeaux

Ampatsiahivina isika fa voarara ny mametraka

ny fiara eny amin'ny "trottoir"

natokana ho an'ny mpandeha tongotra.


Perikopa 

Salamo 16

1 Mpanjaka 19.16-21

Galatiana 5.1-18

Lioka 9.51-62

Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...

Sabotsy 29 jona 2019 :

SLK : Kabaroke - Talence

Alahady 30 jona 2019 :

Fanadinana SA

Fifidianana Mpitandrina

Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo

Assemblée Générale

FP + FMp (izay alahady handiniana ny projet d’Eglise, ny budget sy ny diary 2019, ary hananganana ny V3M).