Fandraisana Ny Mpitandrina

 Mpitandrina Jean Teddy RAMAHERIJAONA

Amin’ny fifaliana no iarahabanay anao tratran’izao androm-piravoravoana kristiana izao ! Faly isika satria velona indray ny fanantenana ny amin’ny fiainana raha nanozongozona ny fiainan-janak’olombelona ny valan’aretina Covid-19 sy ny forongony. Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo ka maneho ny fandreseny ny herin’ny fahafatesana Izy. Isika izay velona ao Aminy ihany koa dia miaina izany fandresena izany eo amin’izay lalovantsika rehetra isan’andro. Fa hoy indrindra ny Testamenta vaovao hoe : « Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika » (Romana 8,37). Tsy fandresena mandalo ihany anefa no tian’i Tompo ivelomantsika izay mino Azy fa fahombiazana manan-kery kosa manombok’izao ka ho mandrakizay. Misy ny fahavalo izay misompatra antsika mba tsy hahafahantsika migoka izany fahasoavana omen’Andriamanitra izany. Omen’i Tompo làlana isika mba hiarovany antsika manoloana izany. Hitantsika ao amin’ny episitilin’i Jakoba toko faha-efatra izany ka ny andininy faha fito ka hatramin’ny faha folo :

Ka dia maneke an Andriamanitra ianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy. Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy. Diovy ny tananareo, ry mpanota; ary ataovy madio ny fonareo, ry mpiroa saina. Oria, sy mitomania, ary midradradradrà; aoka hody fitomaniana ny fihomehezanareo, ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetre tena eo anatrehan'ny Tompo, dia hanandratra anareo Izy”.

Misy dingana telo no tsy maintsy izorantsika mino ho amin’ny fiainam-pandresena araka izay voalazan’ny teny eto...

Tohiny : tsindrio eto


Maro dia maro ny dinika azonao atao miaraka amin’ny Mpitandrina, koa indro:

1. Ny ahazoanao mifanerasera aminy

Telefaonina : 09 86 56 23 73

Adiresy mailaika: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

2. Ny fandaharam-potoany

Alahady                       : mampianatra katekomena sy mitarika ny fotoam-pivavahana

Alatsinainy                   :

Talata                         : mandray olona (fotoam-bita)

Alarobia                      : mandray olona (fotoam-bita)

Alakamisy                   :

Zoma                        : mandray olona (fotoam-bita)

Sabotsy                     : 


Toriteny :Toriteny : alahady 5 avrily 2020


Toriteny : alahady 26 avrily 2020

Toriteny : alakamisy Fiakarana


Toriteny : alahady 29 marsa 2020

Toriteny : alahady 19 avrily 2020

Toriteny : alahady 17 mey 2020

Toriteny : alahady 7 jona 2020

Toriteny : alahady 22 marsa 2020


Toriteny : alahady Paska 2020

Toriteny : alahady 10 mey 2020

Toriteny : alahady Pentekosta

Toriteny : alahady 15 marsa 2020

Toriteny : alahady 5 avrily 2020Toriteny : alahady 24 mey 2020- 05/01/2020 : alahadin'ny Taom-baovao

- 12/01/2020 : Pst Synodaly Seth RASOLONDRAIBE : fametrahana mpitandrina sy fanokanana diakonaALAHADIN'NY MPITANDRINA :  18 oktobra 2020
Tarikasa Katekomena


Ny fianarana katekomena, izay afaka atrehin’ny rehetra ihany koa, dia isaky ny alahady amin'ny 2ora sy fahefany, mialoha ny fanompoam-pivavavahana.


Aoka hanatona ny mpitandrina izay maniry hanaraka izany fampianarana izany.


 
 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Conférence téléphonique - Youtube FPMA Bx


Perikopa :

Asa 3.13-19

1 Jaona 2.1-5

Lioka 24.35-48Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 13 aprily 2021 :

20 ora : Fotoam-bavaka

Alarobia 14 aprily 2021 :

20 ora : Fiofanana SAP KNPL

Alakamisy 15 aprily 2021 : 

19 ora 30 : SVK - Fiombonam-bavaka 

Alahady 18 aprily 2021

15 ora : Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo