Fandraisana Ny vaomiera Fanompoam-pivavahana (VFP)

VAOMIERA FANOMPOAM-PIVAVAHANA (VFP) :


Lalao BARRAGAN sy Eliane RAJAOARIVELO. 
Alahady 10 janoary 2021 :

Efa tonga ny Perikopa 2021 - La Bible en 6 ans ary efa nanomboka nozaraina tamintsika mpiangona.

Raha maniry izany ianao dia manantona ny tompon'andraikitra ao amin'ny vaomiera.

Marihina fa iray isam-pianakaviana ihany no omena mba ahazoan'ny rehetra ny anjarany.


Alahady 6 janoary 2019 :

Efa tonga ny perikopa 2019 La Bible en 6 ans.

Ho an’ireo izay mbola tsy nahazo dia aza misalasala manantona ny mpiakambana ao amin’ny VAP.

 
 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Conférence téléphonique - Youtube


Perikopa :

Jona 3.1-10

1 Korintiana 7.29-31

Marka 1.14-20Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 19 janoary 2021 :

20 ora : Cellule de prière familiale

Alarobia 20 janoary 2021 :

20 ora : Fiofanana SAP KNPL DVE

Zoma 22 janoary 2021 :

20 ora : Komitin'ny Tafo

Alahady 24 janoary 2021 :

15 ora : Fanompoam-pivavahana