Fandraisana Ny vaomiera Fanompoam-pivavahana (VFP)

VAOMIERA FANOMPOAM-PIVAVAHANA (VFP) :


Lalao BARRAGAN sy Eliane RAJAOARIVELO. 
Alahady 10 janoary 2021 :

Efa tonga ny Perikopa 2021 - La Bible en 6 ans ary efa nanomboka nozaraina tamintsika mpiangona.

Raha maniry izany ianao dia manantona ny tompon'andraikitra ao amin'ny vaomiera.

Marihina fa iray isam-pianakaviana ihany no omena mba ahazoan'ny rehetra ny anjarany.


Alahady 6 janoary 2019 :

Efa tonga ny perikopa 2019 La Bible en 6 ans.

Ho an’ireo izay mbola tsy nahazo dia aza misalasala manantona ny mpiakambana ao amin’ny VAP.

 
 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora sy sasany hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Youtube FPMA Bx


Perikopa :

Deotoronomia 6.2-6

Hebreo 7.23-28

Marka 12.28-34


Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 25 oktobra 2021 :

20 ora : Fandinihana Lohahevitra

Alarobia 26 oktobra 2021 :

20 ora : Fampianarana SAP KNPL

Sabotsy 30 oktobra 2021 : Zaikabe nasionaly

10 ora : Fanompoam-pivavahana Fanokafana

Alahady 24 oktobra 2021 Zaikabe nasionaly

10 ora Fanompoam-pivavahana Famaranana

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana

Alahady 26 septambra 2021 :

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana