Fandraisana Vehivavy Kristianina
SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA


Birao SVK 2019-2020 :

Filohm-boninahitra : RAMAHERIJAONA Heliravaka

Filoha : RALANTOMANANA Mbola

Filoha mpanampy : RANDRIANARIMANANA Tantely

Mpitan-tsoratry ny vola : RAMAHEFAMANANA Nicole

Mpandraraha ny vola : RAJAONARIVONY Mbola Tiana

Mpitan-tsoratra : RAMANDIAMANANA Lantosoa

Mpanolotsaina : RAZAFINDRAMBOA Berthine

                        FRANCOMME FanjaNy Sampana VEHIVAVY KRISTIANA dia hanatanteraka ATELIER 4 misesy atao any an-tokantrano :


- sabotsy 8 may 2021 :

* fotoana : amin'ny 10 -12 ora maraina

* atelier : Bien Être sy Sakafo ara-pahasalamana

* toerana : tokatranon’ny mpitandrina mivady.


- sabotsy 22 may 2021 : atao amin'ny fotoana manaraka

* fotoana : amin'ny 10-12 ora maraina

* atelier : décoration

* toerana : tokantranon’i Tantely sy Haja Andrianomenjanahary


- sabotsy 29 may 2021 :

* fotoana : amin'ny 2 ora sy sasany - 4 ora sy sasany tolakandro

* atelier : smartphone

* toerana : tokantranon’i Nicole sy Fidy Ramahefamanana


- sabotsy 5 jona 2021 :

* fotoana : amin'ny 10-12 ora maraina

* atelier : sakafo

* toerana : tokantranon’i Mbola sy Zo Ralantomanana.Vehivavy 6 isaky ny atelier no hasainay hanatrika sy hifampizara amin’izany ka aoka hisoratra anarana mialoha :

Raha mihoatra ny isa dia ho dinihina ny fomba sy toerana hanatanterahana azy.


Manonona ny fiadanan’ny Tompo


Alahady 24 janoary 2021 :
Alahady 2 aogositra 2020 :


1- Araka ny tapaky ny komity mpanomana ny ZAIKABE, dia hitohy hatramin’ny 23/08 ho avy izao ny faran’ny fisoratana anarana ho amin’izany.

Hiroso ho amin’ny drafitra B conférence téléphonique kosa anefa isika raha mbola mitohy aorian’ny 31 Août ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana tokony arahina.

Manentana sahady ireo teknisiana amin’izany hifanampy aminay.

2- Tahaka ny efa fanao isan-taona ao amin’ny tetik’asan’ny SVK Bordeaux dia hanangona indray isika denrées alimentaires sy fitaovam-pidiovana atolotra ireo zanantsika mpianatra tonga voalohany eto amin’ny Tafo Bordeaux.

Manentana antsika mpiara-mivavaka handray anjara amin’izany. Hozaraintsika manomboka ny volana septembre izany fanomezana izany.

15 eo ho eo ny colis natolontsika tamin’ny taona 2019 ary toy izay ihany koa ny taona 2018.

Manonona ny fiadanan’ny Tompo

Ny Sampana Vehivavy Kristiana


Alahady 9 febroary 2020 :


Vita soamantsara omaly Asabotsy 8 février maraina ny fiofanana nentin'ny Mpitandrina Jean Teddy nitondra ny lohahevitra hoe "Ny Vehivavy sy ny Fahanginana" noraisina tao amin'ny bokin'ny Fitomaniana

- Asabotsy 15 février

Ny maraina: hifanome tanana ho an'ny fifindramonin-dRtoa Landy sy Andreas isika.

Ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sy sasany : atelier bien-être tapany faharoa arahin'ny famerenana ho an'ny Takariva sy ny Hanimpitoloha. Toerana Temple du Hâ

Manasa antsika Vehivavy rehetra eto amin'ny TafoAlahady 2 febroary 2020 :


Amin'ny sabotsy 8 febroary izao amin'ny 10 ora 30 no ho tanterahina ny fiofanana miaraka amin'ny Pst Teddy arahan'ny famerenana ny hetsika atao mandritra ny HNP sy ny takariva SVK.

Toerana : 25 rue des Fleurs - 33530 Bassens, tokantranon'i Hary sy Mbola RAJAONARIVONY.

Hasaina ho tonga maro, mifampilazà amin'ny rehetra.

 


 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora sy sasany hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Youtube FPMA Bx


Perikopa :

Deotoronomia 6.2-6

Hebreo 7.23-28

Marka 12.28-34


Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 25 oktobra 2021 :

20 ora : Fandinihana Lohahevitra

Alarobia 26 oktobra 2021 :

20 ora : Fampianarana SAP KNPL

Sabotsy 30 oktobra 2021 : Zaikabe nasionaly

10 ora : Fanompoam-pivavahana Fanokafana

Alahady 24 oktobra 2021 Zaikabe nasionaly

10 ora Fanompoam-pivavahana Famaranana

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana

Alahady 26 septambra 2021 :

15 ora 30 : Fanompoam-pivavahana