Fandraisana Vehivavy Kristianina
SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA


Birao SVK 2019-2020 :

Filohm-boninahitra : RAMAHERIJAONA Heliravaka

Filoha : RALANTOMANANA Mbola

Filoha mpanampy : RANDRIANARIMANANA Tantely

Mpitan-tsoratry ny vola : RAMAHEFAMANANA Nicole

Mpandraraha ny vola : RAJAONARIVONY Mbola Tiana

Mpitan-tsoratra : RAMANDIAMANANA Lantosoa

Mpanolotsaina : RAZAFINDRAMBOA Berthine

                        FRANCOMME FanjaAlahady 24 janoary 2021 :Alahady 2 aogositra 2020 :

1- Araka ny tapaky ny komity mpanomana ny ZAIKABE, dia hitohy hatramin’ny 23/08 ho avy izao ny faran’ny fisoratana anarana ho amin’izany.

Hiroso ho amin’ny drafitra B conférence téléphonique kosa anefa isika raha mbola mitohy aorian’ny 31 Août ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana tokony arahina.

Manentana sahady ireo teknisiana amin’izany hifanampy aminay.

2- Tahaka ny efa fanao isan-taona ao amin’ny tetik’asan’ny SVK Bordeaux dia hanangona indray isika denrées alimentaires sy fitaovam-pidiovana atolotra ireo zanantsika mpianatra tonga voalohany eto amin’ny Tafo Bordeaux.

Manentana antsika mpiara-mivavaka handray anjara amin’izany. Hozaraintsika manomboka ny volana septembre izany fanomezana izany.

15 eo ho eo ny colis natolontsika tamin’ny taona 2019 ary toy izay ihany koa ny taona 2018.

Manonona ny fiadanan’ny Tompo

Ny Sampana Vehivavy Kristiana


Alahady 9 febroary 2020 :

Vita soamantsara omaly Asabotsy 8 février maraina ny fiofanana nentin'ny Mpitandrina Jean Teddy nitondra ny lohahevitra hoe "Ny Vehivavy sy ny Fahanginana" noraisina tao amin'ny bokin'ny Fitomaniana

- Asabotsy 15 février

Ny maraina: hifanome tanana ho an'ny fifindramonin-dRtoa Landy sy Andreas isika.

Ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sy sasany : atelier bien-être tapany faharoa arahin'ny famerenana ho an'ny Takariva sy ny Hanimpitoloha. Toerana Temple du Hâ

Manasa antsika Vehivavy rehetra eto amin'ny TafoAlahady 2 febroary 2020 :


Amin'ny sabotsy 8 febroary izao amin'ny 10 ora 30 no ho tanterahina ny fiofanana miaraka amin'ny Pst Teddy arahan'ny famerenana ny hetsika atao mandritra ny HNP sy ny takariva SVK.

Toerana : 25 rue des Fleurs - 33530 Bassens, tokantranon'i Hary sy Mbola RAJAONARIVONY.

Hasaina ho tonga maro, mifampilazà amin'ny rehetra.

 


 

Aza hadinoina

Ny fanompoam-pivavahana :

Alahady amin'ny 3 ora hariva

Temple du Hâ - 32 rue du Cdt Arnould - 33000 Bordeaux

Azo arahina koa amin'ny :

Conférence téléphonique - Youtube FPMA Bx


Perikopa :

Asa 3.13-19

1 Jaona 2.1-5

Lioka 24.35-48Vaovao samihafa

Ankasoavana
Ankaratsiana

Ny fotoana manaraka ...


Talata 13 aprily 2021 :

20 ora : Fotoam-bavaka

Alarobia 14 aprily 2021 :

20 ora : Fiofanana SAP KNPL

Alakamisy 15 aprily 2021 : 

19 ora 30 : SVK - Fiombonam-bavaka 

Alahady 18 aprily 2021

15 ora : Fanompoam-pivavahana

Fanasan'ny Tompo